Uygulamalar

Psikolojik Danışmanlık

Çocuklara, gençlere, ailelere ve okullara psikolojik danışmanlık hizmeti veriyorum.


Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
Öğrenme Güçlüğü
Çocuklarda Zeka Testi 

PASS Bilişsel Müdahale Programı
Çocuklarda Gelişim Takibi
Oyun Terapisi
Konuşma Bozuklukları
Davranış Problemleri
Uyku & Yemek & Tuvalet Problemleri
Okulda Uyum Problemleri
Ergenlik Problemleri & Sınav Kaygısı

Testler

WISC-IV Zeka Testi

CAS

Moxo Dikkat Testi

Rorschach ve CAT Testleri (Eğitimi devam etmektedir)
WISC-R Zeka Testi
Ankara Gelişim Tarama Envanteri
Tematik Algı Testi (T.A.T)
Bender Gestalt Algı Testi
Öğrenme Güçlüğü Değerlendirme Test Bataryası
Peabody Konuşma Bozukluğu Testi
Beier-Rotter Cümle Tamamlama Testi
Gessel Gelişim Figürleri Testi
Head Sağ-Sol Ayırt Etme Testi
Harris Lateralleşme Testi
Goodenough Harris Adam Çizme Testi
Louisa Duss Psikanalilitik Hikayeler Testi
Portage Erken Eğitim Programı
Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı

Seminer

Gençlere ve ailelere yönelik seminerler düzenliyorum.

Haberler

Bu bölüm güncellenmektedir.

 

© 2018 by Emine Yurdakul